Pimakka - Levi, Finland

Pimakka - Levi, Finland

Frozen - Levi, Finland

Frozen - Levi, Finland

Winter's Glow - Frankston, Victoria, Australia

Winter's Glow - Frankston, Victoria, Australia

Rainbow Flow - Karijini National Park, Western Australia

Rainbow Flow - Karijini National Park, Western Australia

The Dragon's Lair - Rye, Victoria, Australia

The Dragon's Lair - Rye, Victoria, Australia

Infinite - Karijini National Park, Western Australia

Infinite - Karijini National Park, Western Australia

Resolve - Blairgowrie, Victoria, Australia

Resolve - Blairgowrie, Victoria, Australia

Moon Glow - Karijini National Park, Western Australia

Moon Glow - Karijini National Park, Western Australia

Vanhatie - Veikkola, Finland

Vanhatie - Veikkola, Finland

Misty Trees - Yarra Ranges, Victoria, Australia

Misty Trees - Yarra Ranges, Victoria, Australia